450 jaar onafhankelijk Nederland

Dit jaar vieren en herdenken we dat 450 jaar geleden de eerste stappen werden gezet richting een onafhankelijk Nederland met de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Tijdens deze Statenvergadering werd een belangrijke stap gezet in de strijd om vrijheid en verdraagzaamheid, die nu zijn vastgelegd in onze grondwet.

Samen met 41 andere gemeenten geven wij met allerlei activiteiten uiting aan de herdenking en viering van de Geboorte van Nederland. We besteden daarbij aandacht aan de vier waarden die zowel toen als nu een belangrijke rol spelen: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Hoffestival Dordrecht Statenvergadering

Eerste Vrije Statenvergadering

Dordrecht speelt in 1572 een cruciale rol. Willem van Oranje geeft opdracht een Statenvergadering voor de provincie Holland te organiseren. Dordrecht organiseert de geheime vergadering in het Hof van 19 tot en met 23 juli 1572. Het is zelfs illegaal, want de koning heeft geen toestemming gegeven.

Twaalf Hollandse steden besluiten Willem van Oranje steun en geld te geven. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de militaire successen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het is gebleken dat Willem van Oranje een echte brievenschrijver was. Volgens de auteurs van het boek ‘Willem van Oranje in brieven’ heeft de prins er meer dan 13.000 geschreven. Tijdens het Hoffestival Dordrecht komen er diverse lezingen over Willem van Oranje.

Hoffestival Dordrecht

Vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid

Nederland is een vrij land. Dat was niet altijd zo. Nu vinden we onafhankelijkheid vanzelfsprekend en geven we veel aandacht aan persoonlijke vrijheid. Als individu wil je kunnen zijn wie je bent, geloven wat je gelooft en doen wat je wil. Maar de vrijheid van de een zit soms de vrijheid van de ander in de weg.

Net als vroeger zoeken we nog steeds naar manieren om vrij én verdraagzaam, verbonden én divers te kunnen zijn. De Geboorte van Nederland herdenkt, viert en brengt het gesprek over deze thema’s op gang.

Hoffestival Dordrecht
© Dordrecht Marketing 2023