Eye in the sky

In aanloop naar dit jubileumweekend vertonen we drie andere films, waarin eveneens mensen in uiteenlopende situaties beslissen over de levensloop van anderen. Beslissingen die wel of niet kunnen getuigen van verdraagzaamheid en verbondenheid. En beslissingen die vanzelfsprekend en logisch lijken, maar nooit vanzelfsprekend uitwerken op hen die het besluit treft.

Op 17 juni is dat Eye in the Sky. Dit Britse oorlogsdrama uit 2016 vertelt het verhaal van oorlogsvoering op afstand met drones. Kolonel Kathleen Powel (Helen Mirren) moet een missie leiden om kopstukken van een terreurbeweging in Kenia gevangen te nemen, nadat ze een geheim agent hebben gedood. In deze missie moet ze samenwerken met de Amerikaanse commandant Steve Watts (Aaron Paul) die drone-operaties leidt en andere geheime agenten terplekke. Als ontdekt wordt dat de terreurgroep plannen heeft voor zelfmoordaanslagen, verandert de missie in een spannend kat-en-muis spel. Daarbij is goed overleg tussen de betrokken partijen cruciaal. Maar dat hapert.omdat er verstrekkende gevolgen over leven en dood verbonden zijn aan de beslissingen die louter op afstand worden genomen. Ethische dilemma’s dringen zich op.

Tickets via: https://www.themoviesdordrecht.nl/films/eye-in-the-sky/

© Dordrecht Marketing 2024